ПРО НАС
КОНТАКТЫ
FACEBOOK
КАРТА САЙТУ
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Правила користування

1. Загальні положення

       1.1. Дійсні правила розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року № 32/95 із змінами і доповненнями, Закону України «Про захист персональних даних», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 01.06.2010 №2297-VI, “Типових правил користування бібліотеками в Україні” із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/5729 та у відповідності з «Положенням про ЦБС Шевченківського району м. Києва», «Положенням про обробку та захист персональних даних працівників та користувачів ЦБС Шевченківського району м. Києва».
       1.2. ЦБС Шевченківського району м. Києва (далі – ЦБС) є інформаційним, культурним, освітнім закладом, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.
       1.3. ЦБС є добровільним об’єднанням публічних бібліотек Шевченківського району м. Києва у структурно-цілісну установу, яка функціонує на основі загального фонду і штату співробітників, організаційної та технологічної єдності.
       1.4. ЦБС підпорядкована безпосередньо управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

До складу Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Києва входять:

📚 Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника (далі – ЦРБ);
📚 Бібліотека ім. М. Костомарова;
📚 12 бібліотек-філій для дорослих;
📚 5 бібліотек-філій для дітей.

2. Права користувачів

       2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації – мають право на бібліотечне обслуговування. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі – МБА), внутрішньо-системний книгообмін (далі – ВСО), Інтернет-центр, а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, тощо).
       2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
       2.3. Користувачі ЦБС мають право:

  • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
  • безоплатно користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає ЦБС;
  • безоплатно отримувати консультаційну допомогу з пошуку інформації та вибору джерел інформації;
  • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фондів бібліотек;
  • одержувати документи або їх копії через МБА;
  • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
  • користувачі дитячого та юнацького віку мають право на спеціалізоване бібліотечне обслуговування;
  • брати участь у всіх соціокультурних заходах, які проводяться в ЦБС;
  • на ввічливе та компетентне обслуговування

       2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
Для роботи в читальному залі користувачеві одночасно видається не більше 5 документів. Кількість виданих документів в читальному залі на день не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
       2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
       2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право замовити та отримати їх через систему МБА.
       2.7. Особи, які тимчасово проживають у місті Києві, мають право користуватися тільки читальними залами.
       2.8. Користувачі ЦБС мають право на доступ до власних електронних ресурсів за допомогою комп’ютерів, встановлених в Інтернет-центрах або в читальних залах бібліотек ЦБС. Консультації з приводу пошуку інформації в електронних ресурсах надає черговий черговий адміністратор.
       2.9. Користувачі бібліотек мають право безкоштовно використовувати Інтернет для доступу до інформаційних ресурсів. Доступ користувачів до комп’ютерів Інтернет-центрів надається у порядку попереднього запису у чергового адміністратора чи живої черги тривалістю не більше 1 години згідно з графіком роботи бібліотек, крім екстрених випадків, пов’язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання.
       2.10. Особи, які не мають змоги відвідувати бібліотеки за місцем проживання в силу похилого віку, обмежених фізичних можливостей, мають право на спеціальні умови обслуговування.

3. Обов’язки користувачів

       3.1. Для запису до бібліотек відвідувач зобов’язаний пред’явити паспорт (військовослужбовці – військовий квиток), надати відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти і підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, представник установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
       3.2. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює з реєстрацією у м. Києві, ознайомлюються з «Правилами користування бібліотекою», підписують зобов’язання щодо їх виконання, надають відомості для заповнення реєстраційної картки або формуляра користувача (читача) й дають письмову згоду на неавтоматизовану і автоматизовану обробку своїх персональних даних, яка здійснюється згідно закону України «Про захист персональних даних».
       3.3. На початку кожного календарного року здійснюється перереєстрація користувачів.
       3.4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевіряти їхню кількість і наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
       3.5. Кожний документ, виданий для опрацювання поза бібліотекою, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
       3.6. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін.
       3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА чи ВСО, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
       3.8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
       3.9. У разі навмисного пошкодження або крадіжки видань з бібліотечного фонду, користувач несе кримінальну відповідальність за вчинений злочин згідно чинного законодавства України і позбавляється права користування послугами бібліотеки.
       3.10. Користувачі зобов’язані повернути отриману для роботи літературу в читальному залі та закінчити роботу в Інтернет-центрі за 15 хвилин до закінчення робочого дня бібліотеки. Видача літератури для опрацювання поза бібліотекою припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня бібліотеки.
       3.11. Користувач, який порушує «Правила користування бібліотекою», позбавляється права відвідувати її на термін від 3 до 6 місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідноз чинним законодавством України.
       3.12. Користувачі зобов’язані виконувати «Правила користування бібліотекою», дбайливо ставитись до її фондів та майна, чемно ставитись до працівників бібліотеки та до інших відвідувачів бібліотеки.
       3.13. Користувачам ЦБС не дозволяється:

   • вносити до зон обслуговування бібліотеки великогабаритні речі;
   • вилучати картки з каталогів та картотек бібліотеки, робити на них нотатки;
   • здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти, робити позначки, закладати в них олівці, ручки тощо, виривати чи загинати сторінки, брати документи чи працювати на комп’ютері вологими та брудними руками);
   • виносити документи з бібліотеки без належного оформлення у читацькому формулярі;
   • користуватися мобільними телефонами у читальному залі та Інтернет-центрі, порушувати тишу;
   • будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечному персоналу чи створювати загрозу для їхнього життя і безпеки;
   • вживати їжу та напої в бібліотеці;
   • торгувати, проповідувати, розповсюджувати листівки, рекламну продукцію і здійснювати інші подібні дії;
   • заходити в службові приміщення, користуватись службовими телефонами;
   • псувати чи модифікувати налаштоване комп’ютерне обладнання та робити інші дії, які можуть завдати шкоди бібліотечній техніці;
   • використовувати комп’ютер для потреб, не пов’язаних з пошуком інформації;
   • відвідувати бібліотеку в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, в неохайному вигляді;
   • палити в приміщеннях бібліотеки, застосовувати ненормативну лексику та грубо спілкуватись з бібліотечним персоналом.

4. Права та обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів

   • ЦБС має право:
   • розробляти Правила користування бібліотеками ЦБС Шевченківського району м. Києва та вносити до них зміни;
   • визначати умови використання бібліотечних фондів;
   • визначати види та розміри компенсації за шкоду, заподіяну користувачем бібліотечним документам та бібліотечному обладнанню;
   • позбавляти користувачів, які порушували «Правила користування бібліотекою» чи заподіяли шкоду бібліотеці, права на бібліотечне обслуговування;
   • подовжувати термін користування документами по телефону учасникам Другої світвої війни, людям з обмеженими можливостями, багатодітним матерям.

 

   • ЦБС зобов’язана:
   • створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації, оперативно задовольняти запити користувачів, допомагати в доборі потрібних документів;
   • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
   • вивчати та враховувати читацькі запити при формуванні друкованих та електронних ресурсів, проведенні масових заходів;
   • дотримуватись кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами;
   • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
   • задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань та клубів за інтересами;
   • зберігати персональні дані, забезпечувати їх цілісність та відповідний режим доступу до них;
   • надавати доступ фізичної особи, чиї персональні дані обробляються бібліотекою, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних» на підставі письмового запиту фізичної особи. Не надавати доступ до персональних даних третій особі;
   • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
   • дотримуватись режиму роботи обслуговування користувачів, у випадку змін своєчасно повідомляти користувачів про них;
   • створювати бібліотечні ради;
   • забезпечувати гласність своїй діяльності.