ПРО НАС
КОНТАКТЫ
FACEBOOK
КАРТА САЙТУ
English EN Polish PL Russian RU Ukrainian UK
ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Правила користування інтернет

Правила користування мережею Інтернет в бібліотеці ім. В. Винниченка

Централізованої бібліотечної системи (надалі – ЦБС) Шевченківського району м. Києва (надалі – Правила) розроблені відповідно до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами, «Про інформацію» із змінами та доповненнями, «Про авторське право і суміжні права» із змінами та доповненнями, «Про захист персональних даних» із змінами, «Маніфесту ІФЛА про Інтернет», прийнятого Сесією Ради Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) 23 серпня 2002 року та відповідно до «Положення про Централізовану бібліотечну систему Шевченківського району м. Києва», «Положення про бібліотеку ім. Т. Шевченка для дорослих Шевченківського району м. Києва», загальних «Правил користування бібліотекою», «Правил користування читальним залом бібліотеки».

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інтернет-місця для роботи в мережі Інтернет розміщуються в приміщенні читального залу в бібліотеці ім. В. Винниченка ЦБС Шевченківського району м. Києва (надалі – бібліотека).

1.2. Доступ до ресурсів Інтернет є безоплатною послугою бібліотеки, що надається користувачам незалежно від їх віку, статі, національності, релігійної та політичної приналежності тощо.

1.3. Інтернет в бібліотеці розглядається як засіб одержання пізнавальної або наукової інформації, що доповнює фонди бібліотеки.

1.4. Доступ до ресурсів Інтернет надається відвідувачам за умови:

1.4.1. їх особистої реєстрації як користувачів бібліотеки при наявності паспорта або документу, що його замінює;

1.4.2.ознайомлення з Правилами та отримання згоди користувачів на їх дотримання;

1.4.3. попереднього запису на годинний сеанс роботи у мережі Інтернет або при наявності вільного робочого місця;

1.4.4. володіння основними навичками роботи на персональному комп’ютері (ПК), включаючи правила роботи в середовищі Windows та самостійної роботи в мережі Інтернет.

1.5. Обслуговування Інтернет-користувачів в бібліотеці здійснюється відповідно зі встановленим режимом роботи читального залу бібліотеки.

1.6. Перед початком роботи на ПК користувач повинен зареєструвати свій візит в облікових формах, прийнятих в бібліотеці, та зайняти робоче місце, визначене йому за попереднім записом. При наявності вільних робочих місць – зайняти місце, виділене йому бібліотекарем. Впродовж одного дня користувач має право на 1 (одну) безоплатну сесію доступу до мережі Інтернет, тривалість якої становить 1 (одну) годину.

1.7. У випадку переривання роботи Інтернету з будь-якої причини, що виникла не з вини користувача, йому може бути призначено додатковий час роботи у мережі Інтернет при наявності вільних місць.

1.8. Щоденно перед початком роботи та у продовж робочого дня в приміщенні читального залу, де розміщуються Інтернет-місця, проводиться наскрізне провітрювання тривалістю від 10 до 30 хвилин в залежності від температури атмосферного повітря.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на:

2.1. Безоплатний доступ до мережі Інтернет протягом однієї години. Після закінчення відведеного часу користувач може продовжити роботу за умови відсутності інших користувачів (черги) та дозволу бібліотекаря і до першої вимоги бібліотекаря про звільнення ПК.

2.2. Використання для роботи в Інтернет програмного забезпечення, інстальованого бібліотекою.

2.3. Використання власної електронної пошти та акаунтів для роботи в програмах, що встановлені бібліотекою.

2.4. Отримання індивідуальної консультації з питань роботи у мережі Інтернет від бібліотекаря та допомоги при пошуку інформації.

2.5. Копіювання інформації на власний електронний носій (флеш-накопичувач або диск) за умови отримання дозволу бібліотекаря, який попередньо здійснює перевірку флеш-накопичувача, диску на наявність вірусних файлів або здійснює форматування.

2.6. Вільне скачування документів з фонду бібліотеки.

2.7. Користування в читальному залі та в інших відділах бібліотеки власними зошитами, книгами, електронними носіями інформації, ноутбуками.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Користувачі повинні ознайомитися з Правилами та дотримуватися їх.

3.2. Здійснювати попередній запис на сесію роботи в мережі Інтернет особисто чи за телефоном. При наявності вільних місць займати місце для роботи, визначене бібліотекарем.

3.3. За неявки користувача у визначений час через 15 хвилин його замовлення на сеанс роботи в мережі Інтернет скасовується.

3.4. Перед початком роботи за ПК необхідно здавати в гардероб верхній одяг, головні убори та речі – сумки, пакети (за винятком особистих цінних речей), розмір яких перевищує 20х20 см.

3.5. За одним ПК може знаходитись тільки один користувач.

3.6. Користувачі зобов’язані:

3.6.1. поважати право інших користувачів бібліотеки на обслуговування, дотримуватися етики та моральних норм поведінки;

3.6.2. дбайливо ставитись до комп’ютерного обладнення, меблів та іншого бібліотечного майна. Користувач, який завдав бібліотеці матеріальних збитків, відшкодовує вартість зіпсованного майна у розмірі, необхідному для його відновлення або заміни;

3.6.3. дотримуватись розпорядку роботи читального залу, де розміщуються Інтернет-місця. Здійснювати запис інформації на носії не меньше ніж за 15 хвилин до закінчення роботи читального залу;

3.6.4. повідомляти бібліотекаря про будь-який збій у роботі комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку.

3.7. Користувачам не дозволяється:

3.7.1. включати звукові сигнали на власних електронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах;

3.7.2. розмовляти по мобільному телефону у приміщенні бібліотеки;

3.7.3. використовувати комп’ютерне обладнення бібліотеки не за прямим призначенням;

3.7.4. переміщувати системні блоки та монітори комп’ютерів. Перекручувати мережні шнури;

3.7.5. встановлювати будь-яке програмне забазпечення (в т.ч. запускати його з електронних носіїв (СD та DVD дисків, флеш-носіїв, переносних жорстких дисків та ін.), вносити зміни у комп’ютерне обладнання чи програмне забезпечення, змінювати існуючу конфігурацію операційної системи, змінювати налаштуванння робочого столу, самостійно вмиками, вимикати чи перезавантажувати комп’ютер;

3.7.6. псувати чи модіфікувати налаштоване комп’ютерне обладнення або програмне забезпечення;

3.7.7. підключати інше переферійне обладнення до комп’ютерів та чинити дії, що можуть завдати шкоди бібліотечній техниці;

3.7.8. перевищувати час роботи в мережі Інтернет, обумовлений правилами;

3.7.9. використовувати електронну пошту та інші контактні дані бібліотеки у власних інтересах;

3.7.10. використовувати комп’ютерну техніку бібліотеки та доступ до мережі Інтернет для здійснення:

* комерційної діяльності (куплі-продажу, розміщення реклами та активації рекламних банерів);

* політичної та релігійної пропаганди;

* несанкціонованого доступу до платних ресурсів Інтернет та незаконної діяльності, що заборонена чинним законодавством України (перегляду та скачування порнографічної продукції, перегляду та розповсюдження матеріалів, що пропагують насильство, расову або релігійну нетерпимість тощо);

* розповсюдження компютерних вірусів;

* несанкціонованого проникнення в інші комп’ютерні мережі;

* порушувати закони копірайту (копіювати та розповсюджувати інформацію, захищену законодавством про авторське право в Інтернеті);

* користуватись ресурсами, що перевантажують Інтернет-канал (переглядати відеофільми on-line тривалістю понад 15 хвилин, користуватися Інтернет-іграми чи відвідувати ігрові сайти, сайти знайомств, скачувати будь-яке програмне забезпечення або файли та ін.). У разі перевантаження каналу сеанс роботи користувача, що став причиною перевантаження, буде припинено;

* вживати за Інтернет-місцем їжу чи напої, курити, смітити, заважати іншим користувачам бібліотеки;

* вести відео чи аудиозапис без дозволу адміністрації бібліотеки;

* копіювати аудіо чи відеофайли без дозволу бібліотекаря.

3.8. Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України про авторське право несе користувач.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКАРІВ

4.1. Бібліотекар зобов’язаний попередити користувача за 15 хвилин до закінчення роботи бібліотеки про необхідність зберегти інформацію та звільнити робоче місце. При відсутності реагування користувача на зауваження бібліотекаря, останній має право вимкнути ПК.

4.2. Бібліотекар читального залу зобов’язаний перевіряти електронні носії користувача на віруси й наявність іншого програмного забезпечення, що може пошкодити ПК.

4.3. Бібліотекар не забов’язаний заповнювати анкети, візи та інші документи для користувачів, набирати тексти, здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет замість користувача, а також редагувати інформацію, знайдену та скопійовану користувачем.

4.4. Бібліотекарям заборонено самостійно вносити зміни в програмне забезпечення та апаратну частину ПК.

4.5. В окремих випадках співробітники бібліотеки мають право інспектувати звернення користувачів до Інтернет-ресурсів.

4.6. Бібліотекарі несуть відповідальність за збереження інформації про персональні дані користувачів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. БІБЛІОТЕКА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

5.1. Зміст, новизну або точність інформації, розміщеної в мережі Інтернет.

5.2. Особисту переписку і не закриття власних сторінок користувачів у соціальних мережах та акаунтах та інших ресурсах Інтернет.

5.3. Несанкціонований доступ користувачів до платних ресурсів Інтернет.

5.4. Будь-які збої технічного характеру, що не залежать від працівників бібліотеки.

5.5. Звернення користувачів до ресурсів Інтернет з метою здійснення діяльності, забороненої чинним законодавством України.

6. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОЮ МЕРЕЖЕЮ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ (Wi-Fi)

6.1. Користування бездротовою мережею передачі даних (Wi-Fi) здійснюється відповідно до «Правила користування мережею Інтернет в бібліотеці ім. В. Винниченка Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Києва».

6.2. Доступ до бездротової мережі Wi-Fi надається безкоштовно й тільки зареєстрованим користувачам бібліотеки для роботи на їх власних персональних комп’ютерних пристроях (ноутбуках, нетбуках, планшетах, смартфонах, інш.) з підтримкою Wi-Fi.

6.3. Реєстрація користувачів Wi-Fi проводиться бібліотекарем читального залу при наявності у відвідувача бібліотеки паспорта або документу, що його замінює. Кожен новий користувач перед початком роботи з ПК повинен ознайомитися з «Правилами користування мережею Інтернет в бібліотеці ім. В. Винниченка Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Києва».

6.4. Доступ до бездротової мережі Wi-Fi здійснюється за кодом, що надається користувачу черговим бібліотекарем під час фіксації його особистого відвідування із зазначенням дати та часу в облікових формах, прийнятих бібліотекою.

6.5. Послуги з налаштуванням обладнання, принесеного користувачами у бібліотеку, не входить до обов’язків персоналу бібліотеки. За потреби гаджета у зарядці, користувач має повідомити про це чергового бібліотекаря читального залу, після чого скористатись виділеним гніздом електромережі у приміщенні бібліотеки.

6.6. Бібліотека не несе відповідальності за безпеку мережі. Користувачі особисто несуть відповідальність за захист свого обладнення від вірусів, шпигунських програм та інших загроз.

6.7. Користувачам забороняється розповсюджувати по бездротовій мережі віруси та шпигунські програми, здійснювати дії, спрямовані на порушення роботи мережі, псування бібліотечного устаткування, обладнення інших користувачів та використовувати бездротову мережу передачі даних (Wi-Fi) для мережевих комп’ютерних ігор.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Бібліотека не приймає жодних претензій щодо негативного впливу ПК та іншого комп’ютерного обладнання на стан здоров’я користувачів.

7.2. У разі порушення користувачем Правил адміністрація бібліотеки залишає за собою право тимчасово або назавжди позбавити порушника права користування мережею Інтернет в бібліотеці ім. В. Винниченка Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району м. Києва».

Афіша подій

< 2021 >
September
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13
 • Презентація книги Міли Іванцової «Намальовані люди»

  12:20 -13:20
  13/09/2021

  Шановні друзі! 13 вересня 2021 року о 12:20 бібліотека ім. І. Котляревського запрошує на презентацію книги Міли Іванцової «Намальовані люди».

  Роман «Намальовані люди» — це розлога художня хроніка зими 2013-2014 рр. про звичайних людей, поставлених у незвичайні обставини. Про Майдан та антимайдан, про небайдужих, які постали проти злочинної влади за людську гідність, про силовиків, поглядом з іншого боку барикад, про тих, кого взагалі не торкнулося. Про художників і медиків, підприємців і студентів. Про чоловіків та жінок, підлітків та літніх людей, українців і не тільки. Про кохання, силу духу, взаємопідтримку, самопожертву, людяність і любов у широкому сенсі цього слова. І, звісно, про Київ, буремний і буденний, як і в усіх інших романах Міли Іванцової. Книга вийшла у видавництві «Білка».
  Міла Іванцова – письменниця, волонтерка, активна громадська діячка, журналістка, неодноразова лауреатка літературного конкурсу «Коронація слова», була удостоєна титулу «Золотий письменник України» у 2012 році. На сьогоднішній день наклад її книжок перевищує 250 тисяч примірників. Читачі й літературні оглядачі називають її прозу «терапевтичною».

  Запрошуємо всіх зацікавлених до бібліотеки ім. І. Котляревського за адресою вул. М. Берлінського, 4 (метро Дорогожичі).
  Вхід вільний.

141516
 • Літературна година «Батько «Енеїди» святкує іменини»

  12:20 -13:20
  16/09/2021

  Бібліотека ім. І. Котляревського запрошує на літературну годину «Батько «Енеїди» святкує іменини».

  9 вересня Іванові Петровичу Котляревському, батькові безсмертної поеми «Енеїда», виповнюється 252 роки.
  Наша бібліотека, що носить його ім’я, традиційно у ці вересневі дні запрошує вшанувати пам’ять видатного українця. Готуємо для вас цікаві факти з його біографії, фото-, відео-матеріали, ексклюзивні джерела з книжкової виставки-меморіалього куточка «Так Котляревський у щасливий час вкраїнським словом розпочав співати» та багато іншого.

  Чекаємо на вас 16 вересня о 12:20 в читальній залі бібліотеки ім. І. Котляревського за адресою вул. М. Берлінського, 4 (метро Дорогожичі).
  Вхід вільний
  !

   

171819
202122
 • Тренінг з фінансової грамотності

  12:00 -13:00
  22/09/2021

  У межах бібліотечного проекту «Молодь. Кар’єра. Успіх» бібліотека імені І. Котляревського запрошує зацікавлених 22 вересня 2021 року о 12:00 удосконалити свої знання з фінансової грамотності.

  Тренерка – Марфа Виговська, психологиня, лекторка з психології, сертифікована арт-терапевтка, володіє різними методами арт-терапії.
  Локація: читальна зала бібліотеки імені І. Котляревського (вул. М. Берлінського, 4).
  Вхід вільний. Кількість місць обмежена. Реєстрація обов’язкова за тел. (044) 468 -30 -85.

   

 • Бібліотека ім. І. Котляревського запрошує на творчу зустріч та презентацію книжок Олександра Козинця

  16:00 -17:00
  22/09/2021

  Вересень – час святкування Всеукраїнського дня бібліотек та захоплюючих бібліотечних зустрічей. Тож продовжуємо знайомити вас з книжковими новинками!

  22 вересня 2021 року о 16:00 бібліотека імені І. Котляревського запрошує на творчу зустріч та презентацію роману Олександра Козинця «Картка Марії» та збірки поезій «Дороги світла».

  Автор книг – Олександр Козинець, поет, прозаїк, викладач, кандидат педагогічних наук, хорист. Лауреат багатьох літературних відзнак, в числі яких «Коронація слова».
  На вас чекає тепла і щира атмосфера та горнятко ароматного чаю. А ще ми відкриємо секрет: під час презентації прозвучать вірші зі збірки, які раніше не публікувалися, тож ви будете першими, хто їх почує))

  Початок: 16:00
  Локація: бібліотека імені І. Котляревського, вул. Максима Берлінського, 4 (станція метро Дорогожичі).
  Вхід вільний (з дотриманням протиепідемічних умов)

23242526
27
 • «Бабин Яр: наш біль, наша пам’ять»

  11:40 -13:00
  27/09/2021

  Бібліотека імені І. Котляревського (вул. М. Берлінського) 27 вересня 2021 року запрошує на урок пам’яті «Бабин Яр: наш біль, наша пам’ять».

  Гість бібліотеки: Анатолій Подольський – історик, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.
  Захід приурочений до 80-роковин трагедії Бабиного Яру.
  Початок: 27 вересня 2021 року 11:40
  Вхід вільний, кількість місць обмежена. Довідки за телефонами: 044 467 30 85, +38 063 588 03 83 (Вайбер), +38 098 877 32 36.

282930   

Опитування

Як часто ви відвідуєте бібліотеку?

МИ У ФЕЙСБУЦІ